Finans

Sihirli Finans Yolu Iron Man

Pazarlanacak ürünün ve projenin başarıya ulaşması için reklam bütçesi kuşkusuz çok önemlidir.

Ayrılabilir fonlar, satış gelirlerinin yüzdesi, sektör harcamalarını esası alma; oluşturulacak reklam bütçesinin temel ve matematiksel faktörleridir.

Bunların hepsinin sağlanması için iyi bir Finansal Strateji gerekir.

‘Fenomen size sihirli yolu açar’

Fenomen Bütçe Yapar

Marka   Medya   Internet   Finans   Web