Reklam Yapıyoruz

Fenomen Reklam Yapıyoruz

Reklam bütçesi belirlemek pazarlanacak ürünün ve projenin başarıya ulaşmasının başlangıç noktasıdır. Ayrılabilir fonlar, satış gelirlerinin yüzdesi, sektör harcamalarını esası alma; oluşturulacak reklam bütçesinin temel ve matematiksel faktörleridir. Ancak uygulama aşamasında ilgi çekici, şaşırtıcı, özgün, duyguları harekete geçiren bir dokunuş bütün gerçekleri değiştirebilir…

5M ve Internetteyiz

Reklamda 5M

Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
Message (Mesaj) : Reklamda vereceğimiz mesaj
Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı, pazara nüfuz etme, vs.)
Measurement (Ölçüm) : Reklam etkinliğinin ölçümü Media (Medya)
Medya kullanımı (TV, radyo, gazete, dergi, outdoor vs.)

İnternetinin reklam amaçlı kullanma yöntemleri;

Sosyal Medya
Banner Reklamları,
Pay Per Click (Tıklama Başı Kazanç) Reklamları
Cost Per Click (Tıklama Başı Maliyet) Reklamları
E-Mail Reklamları (elektronik posta)
Pop-Up Reklamları (Innersitial – Supersitial)
Affilliate (Satış Ortaklığı)
İçerik Sponsorlukları
Pay Per Impression (Gösterim Başına Kazanç)
Tıkla Konuş

Fenomen ürünün fikir aşamasından doğumuna, doğumundan pazara sürülmesine ve defalarca tüketilmesine kadar olan süreçte;

Marka Oluşturma
Logo Tasarımı
Ürün Tanıtımı
Reklam Yönetimi
Pazarlama Stratejisi Çözümleri için önemli rol oynar.

Fenomen Reklam, markanız yaratır var olan markanıza değer katar, markayı istediğiniz yere konumlandırır, farkındalığı yaratır, kurumsal izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Fenomen İnternet Yayıncılık ve Reklam, Hot Affiliates internet reklamları Internet Reklamcılığının ve Türkiye’nin en önemli ve en hızlı gelişen Medyası olan Medya Oluşum gazetelerinin tek yetkili Reklam Ajansı olan Ajans Reklam‘ın kreatif ortağıdır

Fenomen Reklam, pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.

Kısaca,
Biz Fenomen, Reklam Yapıyoruz…